Strona Główna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie działalności oraz podniesienie jakości usług centrum stomatologoczno-protetycznego Dental Studio. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl